ДЗ "УСДРЗН МОЗ України"

Державний заклад "Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України"

Лабораторне відділення

Юрко Ганна Володимирівна

Юрко Ганна Володимирівна Лаборант в.кв.кат.

Шунаєва Антоніна СергіївнаШунаєва Антоніна Сергіївна, зав.лаб.відділення, лікар-лаборант в.кв.кат.

Тіткова Любов Кузьмінічна лікар-лаборант в кв катТіткова Любов Кузьмінічна, лікар-лаборант в.кв.кат.

Лахненко Оксана Юріївна лікар-лаборант в.кв.кат.тЛахненко Оксана Юріївна лікар-лаборант в.кв.кат.


Структура та діяльність лабораторного відділення ДЗ УСДРЗН МОЗ Украни. Лабораторне відділення є структурним підрозділом диспансеру та складається з трьох підрозділів:
– загальноклінічна лабораторія;
– біохімічна лабораторія;
– лабораторія клінічної імунології.

Лабораторія має Свідоцтво про атестацію № 004057 чинне до 25.12.2018 року на вибраний вид діяльності.
Діяльність лабораторії регламентується чинним законодавством України, МОЗ України, УОЗ області/району, діючими законодавчими, директивними та нормативними актами, що регламентують охорону здоров’я, діяльність лікувальних закладів; наказами та розпорядженнями керівника лікарні; положенням про лікарню, нормативними документами щодо діяльності лабораторної служби та посадовими інструкціями працівників, де зазначені вимоги до освіти, кваліфікації, досвіду роботи в лабораторній діагностиці, функціональні обов’язки, права та відповідальність.
Штати лабораторного відділення встановлені відповідно до діючих нормативних документів з урахуванням місцевих умов або розраховуються згідно обсягу роботи, навантаження на персонал. В лабораторії працює 11 осіб, з них з вищою освітою – 4, середньою спеціальною освітою – 4, молодший мед. персонал-3.
Лабораторне відділення обладнане вітчизняною та зарубіжною апаратурою, необхідними меблями та лабораторним посудом. В лабораторії є інструкції з використання та управління всім обладнанням та засобами вимірювальної техніки. Всі інструкції, стандарти, настанови та дані, що стосуються роботи лабораторії, є доступними для персоналу, викладені державною мовою.
Повірка засобів вимірювальної техніки проводиться відповідно до встановлених правил, із дотриманням термінів та графіків.
Лабораторія розміщена в окремій будівлі на 2 поверсі в спеціально обладнаних приміщеннях, які повністю відповідають вимогам правил улаштування та експлуатації обладнання, техніки безпеки.
Метою діяльності лабораторного відділення є підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, сприяння комплексній кваліфікованій медичній допомозі пацієнтам дорослої та дитячої поліклініки , дітям стаціонару. Основним завданням лабораторного відділення є проведення клінічних лабораторних досліджень та відповідно до профілю і ліцензії диспансера, галузі акредитації лабораторії, гематологічних, загальноклінічних, біохімічних, імунологічних.

Загальноклінічна лабораторія забезпечена для роботи такою апаратурою:
1. Фотометр КФЗ-3 – 1 шт.
2. Аналізатор Stat-Fax 1904 – 1 шт.
3. Мікроскоп P-11 – 1 шт.
4. Мікроскоп МІКМЕД-1– 1 шт.
5. Мікроскоп МІКМЕД-2 – 2 шт.
6. Аквадистилятор ДЭ-10 – 1 шт.
7. Аквадистилятор ДЭ-25 – 1 шт.
8. Іономір И-160 – 1 шт.
9. Стерилізатор ГП-80 – 1 шт.
10. Шафа сушильно-стерилізаційна ШСС-80 – 1шт.
11. Термостат сухоповітряний ТС-80-М-2 – 2 шт.
12. Центрифуга ОПН-3 – 2 шт.
13. Термостат ТПС-03 – 1 шт.
14. Ваги рівноплечі ВР-100 за набором гир – 1 шт.
15. Дозатори різних об’ємів.

Дослідження, що проводятся в загальноклінічній лабораторії

1. Клінічний аналіз крові:
– Швидкість осідання еритроцитів;
– Гемоглобін;
– Лейкоцити;
– Тромбоцити;
– Морфологічні елементи крові.
2. Загальний аналіз сечі:
– Фізико – хімічні властивості (колір, кількість, прозорість, відносна щільність, реакція);
– Білок (кількісно)
– Білок (якісно)
– Глюкоза (якісно)
– Кетонові тіла
– Мікроскопічне дослідження осаду.
– Дослідження фекалії на Helicobacter pilori Ag (Cito test);
3. Дослідження фекалій:
М’язові волокна (не змінені, змінені, слиз, кристали, епітеліальні клітини, лейкоцити, еритроцити, перетравлена та неперетравлена рослинна клітковина)
Вегетативні та цистні форми найпростіших
Яйця гельмінтів
Яйця гостриків
Лямблії
Реакція на стеркобілін
– Фізичні властивості (колір, форма, консистенція, запах)
– Хімічна реакція з Судан ІІІ на наявність нейтрального жиру та продуктів його розпаду
– Хімічна реакція з Люголем на наявність крохмалю та йодофільної флори.

4. Дослідження системи гемостаза
– Тромбіновий час
– АЧТЧ
– Протромбіновий індекс
– Толерантність плазми до гепарину
– Фібрин плазми
– Активний час рекальцифікації
– Бета-нафтоловий тест (фібриноген В)

Біохімічна лабораторія забезпечена для роботи такою апаратурою:
1. Біохімічний аналізатор “Cobas Mira” – 1 шт.
2. Біохімічний аналізатор “Stat Fax 1904” – 1 шт.
3. Фотоелектрокалориметр КФК-2 – 1 шт.;
4. Центрифуга ОПН-3 – 3 шт.
5. Термостат ТС 80-М-2 – 1 шт.
6. Ваги торсійні – 1 шт.
7. Ваги аналітичні – 1 шт.
8. Дозатори різних об’ємів.

Дослідження, що проводяться в біохімічній лабораторії :

– визначення активності аланінамінотрансферази;
– визначення активності аспартатамінотрансферази;
– визначення білірубіну та його фракцій;
– визначення загального білку;
– визначення холестерину;
– визначення сечовини;
– визначення креатиніну;
– визначення заліза;
– визначення альфа-амілази;
– визначення лужної фосфотази;
– визначення глюкози;
– тимолова проба;
– тест толерантності до глюкози;

Лабораторія клінічної імунології забезпечена для роботи такою апаратурою:
1. Імуноферментний аналізатор “Stat Fax 303+” з комплектом дозаторів – 2 шт.
2. Мікроскоп “Люмам Р-5” – 1 шт.
3. Мікроскоп “Біолам Р-11” – 1 шт.
4. Мікроскоп “Біолам Р-14” – 1 шт.
5. Мікроскоп “МІКМЕД-1” – 1 шт.
6. Мікроскоп “МІКМЕД-2” – 1 шт.
7. Термостат сухоповітряний ТС-80М-2 – 3 шт.
8. Стерилізатор ГП-80 – 2 шт.
9. Центрифуга ОПН-3 – 4 шт.
10. Спектрофотометр СФ-46 – 1 шт.
11. рН-метр рН-150МИ – 1 шт.
12. Аквадистилятор ДЭ-4 – 1 шт.
13. Аквадистилятор ДЭ-10 – 1 шт.
14. Ваги торсійні WT-500 – 1 шт.
15. Ваги рівноплечі ВР-100 з комплектом гир – 1шт.
16. Шафа сушильно-стерилізаційна ШСС-80 – 1шт.

Дослідження, що проводяться в лабораторії клінічної імунології:

– визначення відносної та абсолютної кількості Т-лімфоцитів (СД-3);
– визначення відносної та абсолютної кількості Т-хелперів (СД-4);
– визначення відносної та абсолютної кількості Т-супресорів (СД-8);
– визначення відносної та абсолютної кількості В-лімфоцитів (СД-22);
– визначення відносної та абсолютної кількості природних кілерів (СД-16);
– визначення імунорегуляторного індексу;
– визначення поглинальної активності нейтрофілів (проценту фагоцитозу, фагоцитарного числа);
– визначення імуноглобулінів основних класів (G, A, M);
– визначення рівня циркулюючих імунних комплексів;
– визначення антистрептолізину-О (АСЛО);
– визначення С-реактивного білку (СРБ);
– визначення ревматоїдного фактору (РФ);
– визначення трийодтироніну загального(Т3);
– визначення тироксину вільного (Т4 вільн);
– визначення тиреотропного гормону (ТТГ);
– визначення антитіл до тиреоглобуліну (АТТГ);
– визначення антитіл до тиреопероксидази (АТ-ТПО);

Дослідження імунної системи має особливе значення у пацієнтів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
В теперішній час найчастіше застосовується двухетапний принцип оцінки імунологічного статусу.
На першому етапі виявляються «грубі» дефекти в системі гуморального та клітинного імунітету та в системі фагоцитозу за допомогою найбільш простих, орієнтовних методів.
У нашій лабораторії використовуються наступні тести першого рівня визначення імунітету дітей та дорослих:
– визначення кількості лейкоцитів, відносної та абсолютної кількості лімфоцитів у периферичній крові;
– кількість Т лімфоцитів (CD3);
– кількість Т хелперів (CD4);
– кількість Т супресорів (CD8);
– кількість В лімфоцитів (CD22);
– кількість природних кілерів (CD16);
– концентрація імуноглобулінів G, A, M;
– рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК).
Для більш детального аналізу імунного статусу, при виявленні відхилень в орієнтовних тестах або при наявності спеціальних показників, пацієнти повинні бути обстежені тестами другого рівня.
Дослідження імунного статусу включає оцінку наступних його компонентів:
– клітинного імунітету;
– гуморального імунітету;
– неспецифічної резистентності організму.