Home » Лабораторне відділення

Лабораторне відділення

Лабораторне відділення складається з трьох підрозділів:
– загальноклінічна лабораторія;
– біохімічна лабораторія;
– лабораторія клінічної імунології.
Забір матеріалу Пн-Пт з 8.00 до 10.30
Дослідження, що проводяться в загально клінічній лабораторії:

1.Клінічний аналіз крові:

 • Швидкість осідання еритроцитів;
 • Гемоглобін;
 • Лейкоцити;
 • Тромбоцити;
 • кольоровий показник;
 • Морфологічні елементи крові.

2. Загальний аналіз сечі:

 • Фізико – хімічні властивості (колір, кількість, прозорість, відносна щільність, реакція);
 • Білок (кількісно)
 • Білок (якісно)
 • Глюкоза (якісно)
 • Кетонові тіла
 • Мікроскопічне дослідження осаду.
 • Дослідження фекалій на Helicobacter pilori Ag (Citotest);

3. Дослідження фекалій:

 • М’язові волокна (не змінені, змінені, слиз, кристали, епітеліальні клітини, лейкоцити, еритроцити, перетравлена та неперетравлена рослинна клітковина)
 • Вегетативні та цистні форми найпростіших
 • Яйця гельмінтів
 • Яйця гостриків
 • Лямблії
 • Реакція на стеркобілін
 • Фізичні властивості (колір, форма, консистенція, запах)
 • Хімічна реакція з Судан ІІІ на наявність нейтрального жиру та продуктів його розпаду
 • Хімічна реакція з Люголем на наявність крохмалю та йодофільної флори.

4. Дослідження системи гемостазу:

 • Тромбіновий час
 • АЧТЧ
 • Протромбіновий індекс
 • Толерантність плазми до гепарину
 • Фібрин плазми
 • Активний час рекальцифікації
 • Бета-нафтоловий тест (фібриноген В)

Дослідження, що проводяться в біохімічній лабораторії :

 • визначення активності АЛТ;
 • визначення активності АСТ;
 • визначення білірубіну та його фракцій;
 • визначення загального білку;
 • визначення холестерину;
 • визначення сечовини;
 • визначення креатиніну;
 • визначення заліза;
 • визначення альфа-амілази;
 • визначення лужної фосфотази;
 • визначення глюкози;
 • тимолова проба;
 • тест толерантності до глюкози;

Дослідження, що проводяться в лабораторії клінічної імунології:

 • визначення відносної та абсолютної кількості Т-лімфоцитів (СД-3);
 • визначення відносної та абсолютної кількості Т-хелперів (СД-4);
 • визначення відносної та абсолютної кількості Т-супресорів (СД-8);
 • визначення відносної та абсолютної кількості В-лімфоцитів (СД-22);
 • визначення відносної та абсолютної кількості природних кілерів (СД-16);
 • визначення імунорегуляторного індексу;
 • визначення поглинальної активності нейтрофілів (відсотку фагоцитозу, фагоцитарного числа);
 • визначення імуноглобулінів основних класів (G, A, M);
 • визначення рівня циркулюючих імунних комплексів;
 • визначення антистрептолізину-О (АСЛО);
 • визначення С-реактивного білку (СРБ);
 • визначення ревматоїдного фактору (РФ);
 • визначення трийодтироніну загального(Т3);
 • визначення тироксину вільного (Т4 вільн);
 • визначення тиреотропного гормону (ТТГ);
 • визначення антитіл до тиреоглобуліну (АТТГ);
 • визначення антитіл до тиреопероксидази (АТ-ТПО);

Лабораторія розміщена в окремій будівлі на 2 поверсі в спеціально обладнаних приміщеннях, які повністю відповідають вимогам правил влаштування та експлуатації обладнання, техніки безпеки.
Метою діяльності лабораторного відділення є підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, сприяння комплексній кваліфікованій медичній допомозі пацієнтам дорослої та дитячої поліклініки , дітям стаціонару.