Home » Information » Законопроект «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

Законопроект «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

Подання проекту Закону України
«Про Державний бюджет України на 2017 рік»

Відповідно до статті 37 Бюджетного кодексу України подаємо проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Представлятиме законопроект у Верховній Раді Міністр фінансів Данилюк Олександр Олександрович.

Додатки: 1. Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з додатками на арк.

2. Проект постанови Верховної Ради України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на 1 арк.

3. Матеріали, що додаються до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на арк.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

Пояснювальна записка до проекту Закону України
«Про Державний бюджет України на 2017 рік»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ*

На розвиток вітчизняної економіки у 2015 році мали суттєвий вплив негативний зовнішньоекономічний фон, несприятлива цінова кон’юнктура на світових товарних ринках, зокрема на основні товари українського експорту — чорні метали, добрива та залізорудну сировину, зернові, застосування торговельних обмежень з боку країн — членів Митного союзу, у першу чергу, Російської Федерації, а також втрата виробничих потужностей, інфраструктури та руйнування господарських зв’язків через військовий конфлікт на сході України.

Усі ці зовнішні фактори призвели до формування тимчасових дисбалансів на валютному ринку, внаслідок чого на початку 2015 року в Україні посилились девальваційні та інфляційні процеси. Споживчі ціни у квітні 2015 року зросли на 60,9 відсотка до квітня попереднього року.

Внаслідок вжитих Урядом та Національним банком України заходів зі стабілізації фінансової системи, введення тимчасових обмежень на валютному ринку, відновлення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями вже починаючи з травня вдалось забезпечити поступове відновлення фінансової стабільності та зменшення інфляційного та девальваційного тиску.

З травня 2015 року спостерігалося уповільнення інфляційних процесів. Так, темпи зростання споживчої інфляції у грудні 2015 року уповільнилися до 43,3 відсотка до грудня 2014 року.

З огляду на стабілізацію фінансової ситуації та поступове уповільнення інфляційних процесів Національний банк України двічі знижував облікову ставку — з 30 відсотків до 27 відсотків з 28 серпня 2015 року та до 22 відсотків з 25 вересня 2015 року.

Завдяки надходженню коштів від міжнародних фінансових організацій, а також розміщенню державних облігацій України під гарантії Уряду США, отриманню коштів від ЄС та Канади, міжнародні резерви зросли з 5,6 млрд. дол. США за підсумком лютого 2015 року до 13,3 млрд. дол. США станом на кінець 2015 року.

Також, починаючи з ІІ кварталу 2015 року спостерігається поступова стабілізація економічної ситуації, на що частково вплинули низька порівняльна база ІІ кварталу 2014 року, а також відсутність значних курсових та цінових коливань, адаптація економіки до нових умов господарювання, відносне замороження конфлікту на сході України, переорієнтація виробників з ринку Російської Федерації на ринки ЄС, країн Азії та Африки.

Якщо у січні — квітні 2015 року скорочення обсягів промислового виробництва в Україні становило 20,6 відсотка порівняно з відповідним періодом 2014 року, то за підсумком 2015 року падіння уповільнилося до 13 відсотків, в основному в експортоорієнтованих галузях: машинобудуванні — на 14,1 відсотка, металургії — на 16,1 відсотка, виробництві хімічної продукції — на 15,2 відсотка.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за 2015 рік зросла порівняно з 2014 роком на 20,5 відсотка, але з огляду на інфляційні процеси, реальна заробітна плата скоротилася на 20,2 відсотка порівняно із 2014 роком.

Підвищення цін, девальвація гривні та скорочення реальних доходів населення відповідно відобразились на оборотах роздрібної торгівлі. За 2015 рік скорочення обороту роздрібної торгівлі становило 20,7 відсотка до 2014 року.

За даними Національного банку України, у 2015 році експорт товарів та послуг порівняно з 2014 роком знизився на 27 відсотків, а імпорт — на 29,3 відсотка. Вищі темпи падіння імпорту товарів та послуг, ніж експорту, зумовлені тривалим зниженням економічної активності, девальвацією гривні та зменшенням споживання енергоресурсів.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2015 році становив 0,2 млрд. дол. США проти показника дефіциту у 4,6 млрд. дол. США у 2014 році.

За оцінкою Державної служби статистики України, реальний ВВП у ІV кварталі 2015 року зріс на 1,5 відсотка порівняно з ІІІ кварталом 2015 року з урахуванням сезонного фактору, при чому вперше за останні два роки зростання ВВП відбувалось два квартали поспіль (у ІІІ кварталі 2015 року — зростання на 0,5 відсотка). Порівняно з ІV кварталом 2014 року темпи падіння реального ВВП уповільнилися до 1,4 відсотка (7,2 відсотка — ІІІ квартал, 14,7 відсотка — ІІ квартал, 17 відсотків — І квартал). У цілому за 2015 рік реальний ВВП скоротився на 9,9 відсотка.

Таким чином, завдяки вжитим Урядом та Національним банком заходам зі стабілізації фінансової та економічної системи, активізації співпраці з міжнародними фінансовими організаціями вдалося поступово відновити фінансову і макроекономічну стабільність та отримати перші ознаки відновлення національної економіки у другій половині 2015 року.

Тенденції поступового відновлення економічного розвитку продовжилися і у І півріччі 2016 року. При цьому зовнішні умови були нестабільними. Негативно на економіку продовжували впливати ембарго та транзитні обмеження Російської Федерації, втрата виробничих потужностей, інфраструктури та руйнування господарських зв’язків через військовий конфлікт на сході України. Кон’юнктура на світових товарних ринках була різноспрямованою — на початку року спостерігались низькі ціни на нафту, чорні метали, зернові, які почали відновлюватися з березня, позитивно впливаючи на обсяги українського експорту, проте це зростання змінилося зниженням вже у липні.

Також негативно на зовнішньоекономічний фон впливали перегляд перспектив зростання світової економіки через невизначеність після референдуму в Великобританії «брексіт», підвищення ставки Федеральною резервною системою США та нестабільність на фондових ринках Китаю на початку року.

Внутрішніми факторами, що сприяли відновленню економічної активності, були впроваджені у попередні два роки дії, спрямовані на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату, підвищення ефективності управління державним сектором економіки та його оптимізацію, забезпечення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС, що дозволило економічним агентам пройти адаптаційний період і пристосуватись до нових умов функціонування економіки.

Також позитивно на розвиток економіки в поточному році впливає збереження стабільності на валютному ринку та уповільнення інфляційних процесів.

Ціни на споживчому ринку в липні 2016 року зросли з початку року лише на 4,8 відсотка. У річному вимірі індекс споживчих цін у липні зріс на 7,9 відсотка до липня 2015 року. До кінця року очікується деяке прискорення зростання споживчих цін через заплановане підвищення тарифів на електроенергію, водопостачання та опалення.

Ціни виробників промислової продукції в липні 2016 року з початку року зросли на 18,8 відсотка.

За даними Національного банку України протягом поточного року обмінний курс гривні до долара США був досить стабільний — 25,3 гривень за долар США у середньому за січень — серпень.

З початку року Національний банк України чотири рази знижував облікову ставку: з 22 квітня 2016 року з 22 відсотків до 19 відсотків, з 27 травня 2016 року до 18 відсотків, з 24 червня 2016 року — до 16,5 відсотка, з 29 липня 2016 року — до 15,5 відсотка.

Обсяг залучених із початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 1 липня 2016 року становив 44,8 млрд. дол. США (за даними Держстату), у І півріччі 2016 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій склав 2,3 млрд. дол. США проти їх відтоку в обсязі 2,4 млрд. дол. США за підсумками минулого року.

За інформацією Національного банку України міжнародні резерви України на 1 серпня 2016 року становили 14,1 млрд. дол. США в еквіваленті. Цей показник перевищує три місяці імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань і поточних операцій Уряду та Національного банку. Збільшення резервів у липні відбулося завдяки купівлі Національним банком іноземної валюти для згладжування надмірних коливань на міжбанківському валютному ринку та поповнення резервів. Також нарощуванню резервів сприяло надходження коштів від розміщення валютних ОВДП.

Починаючи з лютого 2016 року вперше майже за 3,5 роки зафіксовано зростання промисловості. Обсяги виробництва промислової продукції підвищилися на 1,7 відсотка у січні — липні 2016 року, у тому числі у добувній промисловості і розробленні кар’єрів на 0,3 відсотка, переробній промисловості на 2,6 відсотка, постачання і розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 0,4 відсотка. При цьому виробництво в експортоорієнтованих галузях зросло, зокрема, металургія — на 8,2 відсотка, виробництво хімічної продукції — на 0,1 відсотка, проте машинобудування знизилось на 0,7 відсотка.

Зазначене відбувалось в умовах покращення економічних очікувань підприємств промислового сектору на фоні формування нових міжгалузевих зв’язків в економіці, поступового відновлення транспортного сполучення у східних регіонах та на фоні низької статистичної бази минулого року.

У східних областях в поточному році спостерігається зростання економічних показників після суттєвого їх скорочення в останні роки. Так, індекс промислової продукції у Донецькій області у січні — липні 2016 року зріс на 5,6 відсотка проти відповідного періоду 2015 року, а у Луганській області — на 75 відсотків.

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями країни за рахунок усіх джерел фінансування, за І півріччя 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зріс на 9,6 відсотка і становив 119,8 млрд. гривень.

Збільшення інвестиційної активності підприємств зумовило зростання у будівельній галузі на 11 відсотків у січні — липні 2016 року порівняно з відповідним періодом попереднього року. Обсяги житлового будівництва починаючи з квітня поточного року почали зростати та за підсумками січня — липня 2016 року підвищились на 12,7 відсотка проти січня — липня 2015 року.

Завдяки відновленню зростання промислового виробництва вантажообіг у січні — липні 2016 року зріс на 1,1 відсотка порівняно з відповідним періодом минулого року, зокрема вантажообіг автомобільного транспорту підвищився на 7,5 відсотка.

За січень — липень 2016 року обсяг сільськогосподарського виробництва підвищився на 0,5 відсотка порівняно з відповідним періодом минулого року.

Крім того, за даними Мінагрополітики обсяги експорту зернових культур у 2015/2016 маркетинговому періоді були рекордними та склали 39,4 млн. тонн, що перевищило минулорічний показник на 13 відсотків або на 4,6 млн. тонн. Зокрема експорт пшениці склав 17,35 млн. тонн, кукурудзи — 17,4 млн. тонн, ячменю — 4,4 млн. тонн, інших зернових — 0,26 млн. тонн.

В результаті, за оперативною оцінкою Державної служби статистики України реальний ВВП у II кварталі 2016 року зріс на 1,3 відсотка порівняно з відповідним кварталом 2015 року, у I кварталі — на 0,1 відсотка.

За попередніми даними Національного банку України, у січні — липні 2016 року експорт товарів та послуг становив 24,8 млрд. дол. США, а імпорт товарів та послуг — 26,8 млрд. дол. США. Порівняно із відповідним періодом 2015 року експорт товарів та послуг скоротився на 9,5 відсотка, а імпорт — на 5 відсотків.

Експорт товарів за січень — липень 2016 року зменшився на 11,6 відсотка до 17,9 млрд. дол. США. за такими основними групами: продукції хімічної промисловості — на 31,5 відсотка; мінеральних продуктів — на 22,3 відсотка; чорних й кольорових металів та виробів з них — на 22,2 відсотка; машин, устаткування, транспортних засобів і приладів — на 18,8 відсотка.

Завдяки певному відновленню кон’юнктури на світових сировинних ринках падіння експорту товарів у ІІ кварталі 2016 року сповільнилося до 3,6 відсотка порівняно з 19,9 відсотка у І кварталі. Найбільший внесок у поліпшення динаміки експорту зумовило нарощення поставок продовольчих товарів, насамперед зернових культур. Проте через зменшення світових цін на товари українського експорту в липні поточного року падіння експорту товарів знов поглибилось — на 10,1 відсотка порівняно з липнем минулого року.

За січень — липень 2016 року імпорт товарів зменшився на 7,4 відсотка до 20,5 млрд. дол. США, за рахунок скорочення імпорту мінеральних продуктів — на 49,6 відсотка. При цьому зріс імпорт машин, устаткування, транспортних засобів і приладів — на 38,3 відсотка, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей — на 9,8 відсотка.

За попередніми даними Національного банку України основне скорочення зовнішньої торгівлі товарами у географічному розрізі припало на країни СНД — експорт товарів зменшився на 30 відсотків, імпорт товарів — на 26,3 відсотка.

Посилення напруги у зовнішньоторговельних відносинах з Російською Федерацією призвело до зниження у січні — липні 2016 року експорту товарів до цієї країни на 34,2 відсотка в порівнянні з відповідним періодом 2015 року, унаслідок чого частка цього регіону знизилася з 11,8 відсотка до 8,8 відсотка. Імпорт товарів із Російської Федерації у січні — липні 2016 року скоротився на 41,3 відсотка, його частка в загальному імпорті товарів знизилася з 19,4 відсотка до 12,3 відсотка.

Поряд з цим, експорт товарів у січні — липні 2016 року до країн ЄС зріс на 4,6 відсотка, його питома вага в загальному експорті збільшилась до 33,4 відсотка з 28,2 відсотка у січні — липні 2015 року. Імпорт товарів із країн ЄС збільшився на 2,1 відсотка, а його частка в загальному імпорті товарів зросла до 37,4 відсотка з 33,9 відсотка.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у січні — липні 2016 року становив 538 млн. дол. США, за аналогічний період минулого року цей показник дорівнював 77 млн. дол. США.

У 2016 році відбувається розширення внутрішнього споживчого попиту. Обсяг роздрібної торгівлі у січні — липні 2016 року до відповідного періоду минулого року зріс на 2,4 відсотка.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень — липень 2016 року зросла порівняно з відповідним періодом 2015 року на 24,6 відсотка. Послаблення інфляційного тиску позитивно вплинуло на реальну заробітну плату. З березня 2016 року відновилось зростання реальної заробітної плати в річному вимірі та у липні 2016 року становило 14,8 відсотка порівняно із липнем 2015 року.

Тенденції поступової стабілізації демонстрував і банківський сектор, хоча кредитування повною мірою ще не відновилось.

За оперативними даними Національного банку України, обсяг депозитів, залучених на рахунки резидентів у національній валюті за 7 місяців 2016 року порівняно з кінцем минулого року збільшився на 3,7 відсотка, або на 14,4 млрд. гривень до 405,9 млрд. гривень, що відбулося за рахунок збільшення залишків на депозитних рахунках корпоративного сектору за цей період на 4,9 відсотка до 213,2 млрд. гривень та залишків на депозитних рахунках домашніх господарств (крім фізичних осіб-підприємців) на 2,4 відсотка до 192,7 млрд. гривень.

Обсяг депозитів, залучених на рахунки резидентів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на кінець липня 2016 року порівняно з кінцем минулого року зріс на 4,4 відсотка до 13,9 млрд. дол. США, у тому числі корпоративного сектору — на 13,7 відсотка до 5,2 млрд. дол. США. Обсяг депозитів, залучених на рахунки домашніх господарств (крім фізичних осіб-підприємців) в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зменшився за цей період на 0,5 відсотка до 8,7 млрд. дол. США.

На кінець липня 2016 року порівняно з кінцем минулого року зафіксовано зменшення залишків за кредитами, надані резидентам, в національній валюті на 0,5 відсотка до 428,1 млрд. гривень через зменшення залишків за кредитами, надані домашнім господарствам (крім фізичних осіб-підприємців), — на 5,1 відсотка до 73,6 млрд. гривень. Разом з тим, залишки за кредитами, надані корпоративному сектору у національній валюті за цей період зросли на 0,5 відсотка до 354,5 млрд. гривень.

Залишки за кредитами, надані резидентам, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за 7 місяців 2016 року порівняно з кінцем минулого року скоротилися на 6,3 відсотка до 21,4 млрд. дол. США, у тому числі домашніх господарств (крім фізичних осіб-підприємців) — на 12,7 відсотка до 3,4 млрд. дол. США, корпоративного сектору — на 5 відсотків до 18,0 млрд. дол. США.

Грошова база з початку року збільшилася на 5,6 відсотка до 354,7 млрд. гривень станом на кінець липня 2016 року.

За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, які враховані при розрахунках прогнозу макроекономічних показників на 2017 рік, загалом за підсумками 2016 року очікується зростання реального ВВП на 1 відсоток. При цьому споживча інфляція очікується на рівні 14,1 відсотка у вимірі грудень до грудня, що зумовить оцінку номінального ВВП в обсязі 2262,8 млрд. гривень, що є наближеним до макроекономічного прогнозу, врахованого під час розрахунків бюджету на поточний рік.

Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2017 рік, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399, розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за двома сценаріями.

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2017 рік було обрано сценарій 1 макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3 відсотки, збільшення номінального ВВП до 2584,9 млрд. гривень, індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) прогнозується на рівні 108,1 відсотка, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) — 108,5 відсотка. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців за сценарієм 1 прогнозується на рівні 666,9 млрд. гривень, середньомісячна заробітна плата складе 5988 гривень та в реальному вимірі збільшиться на 5,4 відсотка. Прибуток прибуткових підприємств очікується на рівні 616,4 млрд. гривень. Обсяг експорту товарів і послуг збільшиться на 8 відсотків та становитиме 47,2 млрд. дол. США, обсяг імпорту — на 9,7 відсотка і складе 49,9 млрд. дол. США.

Зазначений сценарій передбачає успішне та швидке реформування економіки, що буде проводитися за підтримки міжнародного співтовариства. Прогнозні макроекономічні орієнтири є близькими до прогнозу МВФ.

За інформацією Мінекономрозвитку, основними чинниками росту виступатимуть як сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура, так і впровадження кроків по забезпеченню стійкого зростання на інвестиційно-інноваційній основі. Значну роль відіграватиме залучена для реалізації перспективних інвестиційних проектів та заходів з відновлення зруйнованої інфраструктури східних регіонів України донорська допомога та надані кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій.

Іншою важливою складовою, яка забезпечуватиме економічне зростання у 2017 році, виступатиме експорт. Вирішення питання щодо забезпечення фінансовими ресурсами інвестиційних проектів з переоснащення основних фондів підвищить якісний рівень конкурентоспроможності виробництва та сприятиме наближенню параметрів виробничої діяльності до характеристик, притаманних розвинутим економікам. Наслідком цього стане розширення та відкриття нових ринків збуту для українських експортерів (країни Азії, Африки). Поглиблення співпраці з ЄС також сприятиме зростанню експорту, та, відповідно, виробництву.

З огляду на те, що існують суттєві зовнішні ризики, пов’язані як з розвитком світової економіки, динамікою світових цін на товари українського експорту, подальшими зовнішньоторговельними відносинами з Російською Федерацією, ситуацією на сході країни, що можуть вплинути на швидкість впровадження економічних реформ в Україні, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України також було розроблено сценарій 2 прогнозу, який передбачає більш повільний розвиток економіки порівняно із сценарієм 1.

Міністерство охорони здоров’я України

У проекті Державного бюджету України на 2017 рік видатки для Міністерства охорони здоров’я України передбачено в сумі 62 019 679,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 58 084 754,5 тис. грн., по спеціальному — 3 934 925,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я» передбачені видатки у сумі 58 175,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 56 032,0 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 2 143,1 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» у проекті Державного бюджету України на 2017 рік в цілому передбачені у сумі 108 801,8 тис. грн., з них по загальному фонду — 51 060,5 тис. грн., спеціальному — 57 741,3 тис. гривень.

У 2017 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та здійснення підготовки наукових кадрів.

За бюджетною програмою «Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» у 2017 році плануються видатки у обсязі 1 283 460,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 959 179,5 тис. грн. та по спеціальному фонду — 324 281,4 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів планується функціонування лабораторних підрозділів Центру громадського здоров’я, які мають забезпечити проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження).

За бюджетною програмою «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» на 2017 рік передбачені видатки в обсязі 3 594 183,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 889 353,9 тис. грн., спеціального фонду — 2 704 829,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я» на 2017 рік передбачені видатки в обсязі 288 088,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 189 511,9 тис. грн., спеціального фонду — 98 576,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти» на 2017 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 1 588,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» у 2017 році планується спрямувати видатки у обсязі 511 491,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 509 567,8 тис. грн. та по спеціальному фонду — 1 924,0 тис. гривень. Видатки на 2017 рік забезпечать надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям населення у 2 закладах МОЗ України (з потужністю 1220 ліжок), а саме — Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни.

За бюджетною програмою «Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації» на 2017 рік передбачені видатки в обсязі 65 346,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 5 082,5 тис. грн., спеціального фонду — 60 264,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» у проекті бюджету на 2017 рік передбачаються видатки у обсязі 1 006 582,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 989 397,1 тис. грн. та по спеціальному фонду — 17 185,6 тис. гривень. Зазначені кошти спрямовуються на функціонування 17 клінік наукових установ МОЗ України (з потужністю 3260 ліжок) для надання високоспеціалізованої відповідно до профілю допомоги населенню із впровадженням у практику лікування нових наукових розробок.

За бюджетною програмою «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я» у проекті бюджету на 2017 рік передбачаються видатки у обсязі 96 216,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 83 124,3 тис. грн. та по спеціальному фонду — 13 092,2 тис. гривень. Зазначені видатки спрямовуються на надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги та стоматологічної допомоги у 11 закладах МОЗ.

З метою виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів у проекті державного бюджету за бюджетною програмою «Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту» передбачені видатки за загальним фондом — 380 802,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я» у проекті бюджету на 2017 рік передбачаються видатки в обсязі 159 126,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 156 079,5 тис. грн. та по спеціальному фонду — 3 047,4 тис. гривень. Зазначені видатки планується спрямувати на функціонування 14 закладів МОЗ (центральні бази спецмедпостачання, центр медстатистики, головне бюро судмедекспертизи ін.), зокрема, на виготовлення 9090,9 бланків листків тимчасової непрацездатності; на організацію надання службою милосердя медично-патронажної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально вразливим верствам населення та інші заходи.

Проектом державного бюджету на 2017 рік за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» передбачаються бюджетні асигнування в сумі 203 948,9 тис. грн. для лікування хворих, яким не може бути надана відповідна медична допомога в Україні (близько 75 осіб в залежності від вартості лікування).

Проектом державного бюджету на 2017 рік за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» передбачаються бюджетні асигнування в сумі 5 949 019,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на профілактику захворювань, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

За бюджетною програмою «Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини» на 2017 рік передбачено 24 558,2 тис. грн., у тому числі із загального фонду 22 718,2 тис. грн., із спеціального фонду — 1 840,0 тис. гривень.

У 2017 році буде функціонувати 3 установи, з них 1 бібліотека та 2 музеї. Бібліотечний фонд становитиме 1588,3 тис. одиниць. Кількість предметів музейного фонду становитиме 36,0 тис. одиниць.

За бюджетною програмою «Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування» враховані видатки в обсязі 11 154,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на проведення реабілітації дітей — сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей — інвалідів та дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, хворих на дитячий церебральний параліч.

За бюджетною програмою «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на 2017 рік» передбачені видатки за спеціальним фондом — 150 000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 78 539,2 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2017 рік за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії» передбачено видатки по загальному фонду у сумі 18 972,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги» у проекті державного бюджету на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 137 992,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» у проекті бюджету на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 46 813 339,1 тис. грн.

За бюджетною програмою «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» у проекті бюджету на 2017 рік передбачено видатки по спеціальному фонду у обсязі 500 000,0 тис. гривень.

ПРОЕКТ
реєстр. № 5000 від 15.09.2016
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
В. ГРОЙСМАН
« » __________2016 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2017 РІК

Стаття 1. Визначити на 2017 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 706.269.842,0 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 653.987.202,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 52.282.639,9 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 775.264.946,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 719.956.651,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 55.308.294,4 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 6.206.862,6 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 4.949.082,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.257.780,1 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 14.758.758,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.317.778,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.440.980,5 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 77.547.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 62.338.145,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 15.208.854,9 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6 і № 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2017 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2017 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, а також перерозподілу видатків бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку № 9 до цього Закону, з коригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених додатками № 2, № 3, № 4 та № 7 до цього Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2017 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.716.630.217,1 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 579.368.700,4 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2017 році державні гарантії можуть надаватися:

1) в обсязі до 31.678.620 тис. гривень:

а) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань:

суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, в тому числі у сфері сільського господарства;

суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 6.000.000 тис. гривень);

Програми, пов’язані із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

б) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств;

2) в обсязі до 700.000 тис. доларів США з метою доформування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, або на підставі міжнародних договорів для забезпечення:

а) виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за кредитами, залученими від міжнародних фінансових організацій та фінансових установ для закупівлі імпортованого природного газу;

б) відшкодування витрат міжнародних фінансових організацій, які можуть виникнути за гарантіями, що надаються для забезпечення залучення кредитів та/або випуску акредитивів для проведення розрахунків публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за імпортований природний газ, послуги з приєднання та доступу до європейської газотранспортної мережі, транспортування газу, та/або виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за такими кредитами та/або акредитивами;

в) виконання зобов’язань публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з оплати імпортованого від європейських постачальників природного газу.

Стаття 7. Установити у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року — 1544 гривні, з 1 травня — 1624 гривні, з 1 грудня — 1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року — 1355 гривень, з 1 травня — 1426 гривень, з 1 грудня — 1492 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року — 1689 гривень, з 1 травня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1860 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2017 року — 1600 гривень, з 1 травня — 1684 гривні, з 1 грудня — 1762 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року — 1247 гривень, з 1 травня — 1312 гривень, з 1 грудня — 1373 гривні.

Стаття 8. Установити у 2017 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня — 1600 гривень, з 1 травня — 1684 гривні, з 1 грудня — 1762 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 9,67 гривні, з 1 травня — 10,18 гривні, з 1 грудня — 10,65 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2017 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону) з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17 та 17-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону), а також: повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб’єктам малого підприємництва.

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

3) плата за продукцію, документи, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух»;

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 26,75% акцизного податку з вироблених в Україні пального і транспортних засобів;

6) 26,75% акцизного податку з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів;

7) 26,75% ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

8) 26,75% плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

9) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

10) конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов’язань за цими облігаціями), порядок розподілу яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статей 7 та 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», які надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

4) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

5) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

6) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2017 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо: розвитку галузі енергетики, ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном, підтримки регіональної політики; підтримки державного управління, у тому числі на формування фонду оплати праці державних службовців відповідно до частини четвертої статті 50 Закону України «Про державну службу» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 5 статті 13 цього Закону);

5) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

6) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

7) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух» (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7 та 8 статті 11 та пунктом 3 статті 12 цього Закону);

13) виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7 та 8 статті 11 цього Закону);

14) реалізацію державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7 та 8 статті 11 цього Закону);

15) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 цього Закону);

16) реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

17) бюджетну програму «Державний фонд регіонального розвитку» (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

18) бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

19) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

20) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

21) фінансова підтримка сільгосптоваровиробників на 1 га площі (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2017 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 41.000.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2017 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2017 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2016 році.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 1.600.000.000 гривень, що виникла станом на 1 січня 2017 року, за ухваленими на користь юридичних осіб рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років, з відстроченням платежів за цією заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції, медичної субвенції, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами.

Стаття 21. Установити, що для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності місцевих бюджетів базова дотація на 2017 рік визначається в обсязі, затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік, — 96.107,5 тис. гривень.

При цьому зазначений обсяг базової дотації затверджується у складі базової дотації як резерв коштів для надання місцевим бюджетам після повернення територій під контроль державної влади.

Стаття 22. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету, що надається за рахунок коштів, залучених державою від міжнародних фінансових організацій, місцевим бюджетам на здійснення заходів з відновлення сходу України між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 23. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» (код 3111020), здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Про використання коштів державного бюджету за вищезазначеною бюджетною програмою у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) головний розпорядник коштів державного бюджету щоквартально інформує Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 24. Установити, що у 2017 році невикористаний залишок коштів спеціального фонду, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, розподіляється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією таких програм.

Стаття 25. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити списання простроченої заборгованості перед державою за кредитами, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі відповідно до рішень Уряду протягом 1994-1999 років, а також нарахованих на них пені та штрафів станом на 1 січня 2017 року, яка обліковується у Державній казначейській службі України за Міненерговугілля та по судовим рішенням, які набрали законної сили щодо стягнення такої заборгованості з Міненерговугілля, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Стаття 26. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2017 року забезпечити передачу в установленому порядку закладів охорони здоров’я, визначених у додатку № 10 до цього Закону, на фінансування з місцевих бюджетів.

Установити, що видатки на фінансування закладів охорони здоров’я, визначених у додатку № 10 до цього Закону та розташованих у містах обласного значення, плануються з 2017 року у відповідних бюджетах міст обласного значення, а на інших територіях — у відповідних обласних бюджетах та бюджеті міста Києва.

Кабінету Міністрів України забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність відповідних закладів охорони здоров’я.

Стаття 27. Встановити, що виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів з 1 вересня 2017 року здійснюється Міністерством соціальної політики України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Додатки № 1-10 до цього Закону є його невід’ємною частиною.

3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2017 році застосовуються з урахуванням положень статті 16 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2017 році положення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 16 цього Закону.

5. Зупинити на 2017 рік дію пункту 7 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі.

6. Установити, що норми і положення абзацу другого частини першої статті 29 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168); статті 10 Закону України «Про систему іномовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 37); Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25); частини шостої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 7, ст. 45); частини дванадцятої статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 385); статей 11, 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190); частини п’ятої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594); статей 1, 9, 40, 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573); частини п’ятої статті 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458); статей 95, 96 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379); Закону України «Про пробацію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93); частини другої пункту чотирнадцять розділу ХІ Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 4, ст. 43) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

7. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий термін Перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2017 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.

8. Кабінету Міністрів України з метою забезпечення надходжень від портового (адміністративного) збору у обсязі, передбаченим цим Законом, внести зміни до нормативно-правових актів щодо збільшення розміру ставок портового (адміністративного) збору за рахунок оптимізації ставок інших портових зборів.

9. З метою ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній власності, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних ділянок, Національній академії наук України та національним галузевим академіям наук забезпечити передачу в оренду земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).

10. Дозволити Міністерству фінансів України за згодою Національного банку України протягом 2017 року здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики, що є у власності Національного банку України, на нові облігації внутрішніх державних позик на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Міністерство фінансів України за результатами такого правочину здійснює відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

11. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов’язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на цю мету державних гарантій.

12. Зупинити дію на 2017 рік статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198).

13. Установити, що у 2017 році положення частини другої статті 18 Бюджетного кодексу України не застосовується у зв’язку з проведенням на території України Антитерористичної операції.

14. Зупинити дію статті 1 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств — виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операції.
Голова Верховної Ради України

Витяг з додатку № 3 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2017 рік»

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2017 РІК

Додаток № 10

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2017 рік»

Перелік закладів охорони здоров’я, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів

№ з/п

Адміністративно-територіальна одиниця та заклади охорони здоров’я, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів

Дніпропетровська область

1

Державний заклад «Спеціалізована багатопрофільна лікарня N 1 Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпропетровськ

Донецька область

1

Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України», м. Костянтинівка Донецької області

Закарпатська область

1

Державний заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України», смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області

Запорізька область

1

Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Бердянський» МОЗ, м. Бердянськ Запорізької області

Івано–Франківська область

1

Державний заклад «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ, м. Івано-Франківськ

2

Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Косів», с. Смодна Косівського району Івано-Франківської області

3

Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Прикарпатський» МОЗ, м. Яремче Івано-Франківської області

4

Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Гірське повітря» МОЗ, смт Ворохта (м. Яремче) Івано-Франківської області

Київська область

1

Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Барвінок» Міністерства охорони здоров’я України», м. Боярка Київської області

Львівська область

1

Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Джерело» МОЗ, м. Трускавець Львівської області

Одеська область

1

Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України», Одеська область

2

Державний заклад «Стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України м. Іллічівська», Одеська область

3

Державний заклад «Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров’я України», м. Одеса

4

Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Люстдорф» МОЗ, м. Одеса

5

Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» МОЗ, м. Одеса

6

Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України», с. Курортне Білгород-Дністровського району Одеської області

7

Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Зелена гірка» МОЗ, м. Одеса

8

Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Затока» Міністерства охорони здоров’я України», смт Затока (м. Білгород-Дністровський) Одеської області

9

Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сонячний» (м. Одеса) Міністерства охорони здоров’я України», м. Одеса

10

Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» Міністерства охорони здоров’я України», м. Одеса

11

Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В. П. Чкалова» МОЗ, м. Одеса

Харківська область

1

Державний заклад «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров’я України», м. Харків

м.Київ

1

Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

2

Державний заклад «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

3

Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

4

Державний заклад «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

5

Державна установа «Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

6

Державний заклад «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

7

Державний заклад «Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

8

Лікарня для вчених Національної академії наук, м. Київ

*Примітка.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя за 2014 рік, за 2015 та 2016 роки – також без частини зони проведення антитерористичної операції.

P.S.

Фінансування з місцевих бюджетів установ держбюджету

Статтею 85 БКУ передбачено, що з місцевих бюджетів здійснюються видатки, визначені пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 Кодексу, з додержанням розподілу цих видатків між бюджетами, визначеного статтями 88 – 91 Кодексу. Забороняється планувати та здійснювати видатки на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

Не будемо зупинятись на терміні “будь-яка дата” – за нього працівники Мінфіну і Бюджетного комітету ВРУ мали б отримати Нобелівську премію. Правильної відповіді на яку дату не має бути заборгованості не знає, напевно, ніхто.

Цікавить питання інше. Для передачі коштів установі, що фінансується з ДБУ використовується КТКВ 250344 з назви якого випливає, що для передачі коштів має бути затверджена відповідна місцева програма. Стаття 91 БКУ передбачає, що з місцевих бюджетів можуть фінансуватись інші програми затверджені радою згідно з законом. При цьому, у жодному законі не передбачено можливості додаткового утримання адміністрацій, судів, міліції і т.д. з місцевих бюджетів. Виходячи з тексту статті 85, чи можна з місцевого бюджету передавати кошти установі держбюджету на зарплату, енергоносії, бензин та чи потрібна для цього програма? У кого яка думка.

Тимур ДУШКО, соціальний експерт